โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2019

เผยแพร่เมื่อ 25 Mar 2018    อ่าน 5,533 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2019 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD (Download)

 

อ่านเพิ่มเติม

แบบ ปค.4 (ควบคุมภายใน)

เผยแพร่เมื่อ 28 May 2019    อ่าน 655 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

https://drive.google.com/file/d/1mOksNbUTVGOleLmlzsRQoHKpaWcqT9JW/view?usp=sharing

อ่านเพิ่มเติม

แบบ ปค.5 (ควบคุมภายใน)

เผยแพร่เมื่อ 28 May 2019    อ่าน 671 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

https://drive.google.com/file/d/1I0XdwLDZfLfY5GEI8zPzMBOHu0BWBarU/view?usp=sharing

อ่านเพิ่มเติม

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

เผยแพร่เมื่อ 25 Jun 2019    อ่าน 314 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ
อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 Download  

โทร.