เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 25 Mar 2018    อ่าน 580 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/sasookpanna/training_file_name/20180116100234_409610769.pdf

Copyright © 2016 เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560  

โทร.